BÀN DMX 192 CR002P

2,500,000.00(Chưa bao gồm VAT)

– Kênh: 192 kênh; hiệu suất ổn định hơn; lịch sự không có sự chậm trễ và không có jitter;
– Có thể sao chép dữ liệu đến một trạm CR002P, hoặc CR003P;
– Có thể được kiểm soát một cách độc lập cảnh và các chương trình đèn chạy lưu;
– Cần phải lưu cảnh chạy liên tục sau khi khởi động lại sức mạnh, hoạt động tự động – không có chức năng quản lý;
– Chuyển mạch cung cấp điện, cung cấp điện cho tất cả các sản phẩm từ dễ dàng hơn để sử dụng nội suy;
– 12 là cảnh và các chương trình, mỗi chương trình có thể được lưu trữ 100 bước cảnh.

 

Danh mục: